Om oss

Föreningen startade 2017 och har som huvuduppgift att ordna spelstämma i Fromheden (Norsjö) under juli varje år.
Focus på det man kallar "buskspel" skall vara vägledande för verksamheten.